SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inbilla
in|­billa verb ~de ~t få att tro ngt som inte är sant
Finita former
inbillarpresens aktiv
inbillaspresens passiv
inbilladepreteritum aktiv
inbilladespreteritum passiv
inbillaimperativ aktiv
Infinita former
att inbillainfinitiv aktiv
att inbillasinfinitiv passiv
har/hade inbillatsupinum aktiv
har/hade inbillatssupinum passiv
Presens particip
inbillande
Perfekt particip
en inbillad + substantiv
ett inbillat + substantiv
den/det/de inbillade + substantiv
inbilla sig felaktigt före­ställa sig
Ordform(er)inbilla sig