SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
inplacera
in|­plac·­era verb ~de ~t in­placera el. vanl. placera in ngn/ngt
Finita former
inplacerarpresens aktiv
inplaceraspresens passiv
inplaceradepreteritum aktiv
inplaceradespreteritum passiv
inplaceraimperativ aktiv
Infinita former
att inplacerainfinitiv aktiv
att inplacerasinfinitiv passiv
har/hade inplaceratsupinum aktiv
har/hade inplaceratssupinum passiv
Presens particip
inplacerande
Perfekt particip
en inplacerad + substantiv
ett inplacerat + substantiv
den/det/de inplacerade + substantiv