SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inscenera
in·­scen·­era [‑sene´ra] verb ~de ~t iscen­sätta, sätta upp teater­stycke
Finita former
inscenerarpresens aktiv
insceneraspresens passiv
insceneradepreteritum aktiv
insceneradespreteritum passiv
insceneraimperativ aktiv
Infinita former
att inscenerainfinitiv aktiv
att inscenerasinfinitiv passiv
har/hade insceneratsupinum aktiv
har/hade insceneratssupinum passiv
Presens particip
inscenerande
Perfekt particip
en inscenerad + substantiv
ett inscenerat + substantiv
den/det/de inscenerade + substantiv