SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inspärra
in|­spärra verb ~de ~t in­spärra el. vanl. spärra in ngn i fängelse
Finita former
inspärrarpresens aktiv
inspärraspresens passiv
inspärradepreteritum aktiv
inspärradespreteritum passiv
inspärraimperativ aktiv
Infinita former
att inspärrainfinitiv aktiv
att inspärrasinfinitiv passiv
har/hade inspärratsupinum aktiv
har/hade inspärratssupinum passiv
Presens particip
inspärrande
Perfekt particip
en inspärrad + substantiv
ett inspärrat + substantiv
den/det/de inspärrade + substantiv