SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
integrationspolitisk
integr·­at·ions|­pol·­it·­isk adjektiv ~t ~a integration 1 politisk
Positiv
en integrationspolitisk + substantiv
ett integrationspolitiskt + substantiv
den/det/de integrationspolitiska + substantiv
den integrationspolitiske + maskulint substantiv