SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
intubera
in·­tub·­era verb ~de ~t jfr intubation
Finita former
intuberarpresens aktiv
intuberaspresens passiv
intuberadepreteritum aktiv
intuberadespreteritum passiv
intuberaimperativ aktiv
Infinita former
att intuberainfinitiv aktiv
att intuberasinfinitiv passiv
har/hade intuberatsupinum aktiv
har/hade intuberatssupinum passiv
Presens particip
intuberande
Perfekt particip
en intuberad + substantiv
ett intuberat + substantiv
den/det/de intuberade + substantiv