SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
jobba
jobba verb ~de ~t arbetagöra tve­tydiga affärer
Finita former
jobbarpresens aktiv
jobbaspresens passiv
jobbadepreteritum aktiv
jobbadespreteritum passiv
jobbaimperativ aktiv
Infinita former
att jobbainfinitiv aktiv
att jobbasinfinitiv passiv
har/hade jobbatsupinum aktiv
har/hade jobbatssupinum passiv
Presens particip
jobbande
Perfekt particip
en jobbad + substantiv
ett jobbat + substantiv
den/det/de jobbade + substantiv
jobba in arbeta in
Infinita formeratt jobba ininfinitiv aktivPresens participinjobbandePerfekt participen injobbad + substantivett injobbat + substantivden/det/de injobbade + substantiv
jobba över arbeta över
Infinita formeratt jobba överinfinitiv aktivPresens participöverjobbandePerfekt participen överjobbad + substantivett överjobbat + substantivden/det/de överjobbade + substantiv