SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kapsla
kapsla verb ~de ~t tills. med in:
Finita former
kapslarpresens aktiv
kapslaspresens passiv
kapsladepreteritum aktiv
kapsladespreteritum passiv
kapslaimperativ aktiv
Infinita former
att kapslainfinitiv aktiv
att kapslasinfinitiv passiv
har/hade kapslatsupinum aktiv
har/hade kapslatssupinum passiv
Presens particip
kapslande
Perfekt particip
en kapslad + substantiv
ett kapslat + substantiv
den/det/de kapslade + substantiv
kapsla in om­sluta med kapsel, hölja in: ​kapsla in el. inkapsla ngt
Infinita formeratt kapsla ininfinitiv aktivPresens participinkapslandePerfekt participen inkapslad + substantivett inkapslat + substantivden/det/de inkapslade + substantiv