SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kapsylera
kaps·­yl·­era verb ~de ~t förse med kapsyl
Finita former
kapsylerarpresens aktiv
kapsyleraspresens passiv
kapsyleradepreteritum aktiv
kapsyleradespreteritum passiv
kapsyleraimperativ aktiv
Infinita former
att kapsylerainfinitiv aktiv
att kapsylerasinfinitiv passiv
har/hade kapsyleratsupinum aktiv
har/hade kapsyleratssupinum passiv
Presens particip
kapsylerande
Perfekt particip
en kapsylerad + substantiv
ett kapsylerat + substantiv
den/det/de kapsylerade + substantiv