SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kategorisk
kate·­gor·­isk [‑go´r‑] adjektiv ~t ~a bestämd, o­villkorlig; ​kategoriskt imperativ o­villkorligt plikt­bud enl. Kants filosofi
Positiv
en kategorisk + substantiv
ett kategoriskt + substantiv
den/det/de kategoriska + substantiv
den kategoriske + maskulint substantiv