SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kinesa
kin·­esa [‑e´sa] verb ~de ~t ⟨vard.⟩ till­fälligt över­natta hos ngn
Finita former
kinesarpresens aktiv
kinesaspresens passiv
kinesadepreteritum aktiv
kinesadespreteritum passiv
kinesaimperativ aktiv
Infinita former
att kinesainfinitiv aktiv
att kinesasinfinitiv passiv
har/hade kinesatsupinum aktiv
har/hade kinesatssupinum passiv
Presens particip
kinesande