SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
klimatanpassa
klim·­at|­an·­passa verb ~de ~t klimat 1 anpassa
Finita former
klimatanpassarpresens aktiv
klimatanpassaspresens passiv
klimatanpassadepreteritum aktiv
klimatanpassadespreteritum passiv
klimatanpassaimperativ aktiv
Infinita former
att klimatanpassainfinitiv aktiv
att klimatanpassasinfinitiv passiv
har/hade klimatanpassatsupinum aktiv
har/hade klimatanpassatssupinum passiv
Presens particip
klimatanpassande
Perfekt particip
en klimatanpassad + substantiv
ett klimatanpassat + substantiv
den/det/de klimatanpassade + substantiv