SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
knuten
knuten adjektiv knutet knutna som knutits; bildl. in­bunden, sluten; spänd
Positiv
en knuten + substantiv
ett knutet + substantiv
den/det/de knutna + substantiv
den knutne + maskulint substantiv