SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
knysta
knysta verb ~de ~t inte våga knysta (ett ord)
Finita former
knystarpresens aktiv
knystaspresens passiv
knystadepreteritum aktiv
knystadespreteritum passiv
knystaimperativ aktiv
Infinita former
att knystainfinitiv aktiv
att knystasinfinitiv passiv
har/hade knystatsupinum aktiv
har/hade knystatssupinum passiv
Presens particip
knystande