SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kolportera
kol·­port·­era verb ~de ~t i äldre tid: gå om­kring och bjuda ut skrift­alster
Finita former
kolporterarpresens aktiv
kolporteraspresens passiv
kolporteradepreteritum aktiv
kolporteradespreteritum passiv
kolporteraimperativ aktiv
Infinita former
att kolporterainfinitiv aktiv
att kolporterasinfinitiv passiv
har/hade kolporteratsupinum aktiv
har/hade kolporteratssupinum passiv
Presens particip
kolporterande
Perfekt particip
en kolporterad + substantiv
ett kolporterat + substantiv
den/det/de kolporterade + substantiv