SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kommitterad
kom·­mitt·­er·­ad adjektiv; pl. ~e ofta som subst.; ​kommitté­ledamot
Substantiverat adjektiv
en kommitteradsingular grundform
en kommitteradssingular genitiv
kommitteradeplural grundform
kommitteradesplural genitiv