SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
konstruktiv
kon·­strukt·­iv [kån´‑ el. ‑i´v] adjektiv ~t ~a som gäller konstruktion; konstruerande; upp­byggande, ny­skapande
Positiv
en konstruktiv + substantiv
ett konstruktivt + substantiv
den/det/de konstruktiva + substantiv
den konstruktive + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de konstruktivare + substantiv
Superlativ
är konstruktivast
den/det/de konstruktivaste + substantiv