publicerad: 2021  
konstruktiv konstruktivt konstruktiva
kon·strukt·iv
adjektiv
[kån´-] el. [-i´v]
1 som (på ett positivt sätt) är in­riktad på att bygga upp eller förbättra något
MOTSATS destruktiv
en konstruktiv diskussion; konstruktiv kritik; sam­talet fördes i en konstruktiv anda; han kritiserar hela tiden men kommer aldrig med egna konstruktiva förslag
belagt sedan ca 1820; till konstruera
2 som har att göra med konstruktion
belagt sedan 1859