SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
korrelera
kor·­rel·­era verb ~de ~t ⟨särsk. statist.⟩ sätta el. stå i sam­band el. beroende
Finita former
korrelerarpresens aktiv
korreleraspresens passiv
korreleradepreteritum aktiv
korreleradespreteritum passiv
korreleraimperativ aktiv
Infinita former
att korrelerainfinitiv aktiv
att korrelerasinfinitiv passiv
har/hade korreleratsupinum aktiv
har/hade korreleratssupinum passiv
Presens particip
korrelerande
Perfekt particip
en korrelerad + substantiv
ett korrelerat + substantiv
den/det/de korrelerade + substantiv