SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
korta
1korta [kårt`a] verb ~de ~t göra kortare, förkorta; minska
Finita former
kortarpresens aktiv
kortaspresens passiv
kortadepreteritum aktiv
kortadespreteritum passiv
kortaimperativ aktiv
Infinita former
att kortainfinitiv aktiv
att kortasinfinitiv passiv
har/hade kortatsupinum aktiv
har/hade kortatssupinum passiv
Presens particip
kortande
Perfekt particip
en kortad + substantiv
ett kortat + substantiv
den/det/de kortade + substantiv
korta av göra kortare: ​korta av el. avkorta utbildnings­tiden
Infinita formeratt korta avinfinitiv aktivPresens participavkortandePerfekt participen avkortad + substantivett avkortat + substantivden/det/de avkortade + substantiv
korta ner programmet fick kortas ner el. (sällan) nedkortas
Infinita formeratt korta nerinfinitiv aktivPresens participnerkortandePerfekt participen nerkortad + substantivett nerkortat + substantivden/det/de nerkortade + substantiv
2korta [kårt`a] oböjligt substantiv komma till korta miss­lyckas
Ordform(er)
korta