SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kräva
1kräva verb krävde krävt fordra; fordra betalning av; ​jfr krav
Finita former
kräverpresens aktiv
krävs (kräves)presens passiv
krävdepreteritum aktiv
krävdespreteritum passiv
krävimperativ aktiv
Infinita former
att krävainfinitiv aktiv
att krävasinfinitiv passiv
har/hade krävtsupinum aktiv
har/hade krävtssupinum passiv
Presens particip
krävande
Perfekt particip
en krävd + substantiv
ett krävt + substantiv
den/det/de krävda + substantiv
kräva in in­fordra: ​kräva in el. (sällan) inkräva en summa
Infinita formeratt kräva ininfinitiv aktivPresens participinkrävandePerfekt participen inkrävd + substantivett inkrävt + substantivden/det/de inkrävda + substantiv
kräva ut kräva ut el. vanl. utkräva hämnd
Infinita formeratt kräva utinfinitiv aktivPresens participutkrävandePerfekt participen utkrävd + substantivett utkrävt + substantivden/det/de utkrävda + substantiv
2kräva substantiv ~n krävor en säcklik del av mat­strupen hos fåglar
Singular
en krävaobestämd form
en krävasobestämd form genitiv
krävanbestämd form
krävansbestämd form genitiv
Plural
krävorobestämd form
krävorsobestämd form genitiv
krävornabestämd form
krävornasbestämd form genitiv