SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kärkommen
kär|­kommen adjektiv ‑kommet ‑komna en kär­kommen visit
Positiv
en kärkommen + substantiv
ett kärkommet + substantiv
den/det/de kärkomna + substantiv
den kärkomne + maskulint substantiv