SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
könad
kön·­ad adjektiv könat ~e könsmärkt, typisk för ett av könen
Positiv
en könad + substantiv
ett könat + substantiv
den/det/de könade + substantiv