SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ledyta
led|­yta substantiv ~n ‑ytor 2led 2 yta 1
Singular
en ledytaobestämd form
en ledytasobestämd form genitiv
ledytanbestämd form
ledytansbestämd form genitiv
Plural
ledytorobestämd form
ledytorsobestämd form genitiv
ledytornabestämd form
ledytornasbestämd form genitiv