SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
legalisera
leg·­al·­is·­era verb ~de ~t göra el. förklara laglig
Finita former
legaliserarpresens aktiv
legaliseraspresens passiv
legaliseradepreteritum aktiv
legaliseradespreteritum passiv
legaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att legaliserainfinitiv aktiv
att legaliserasinfinitiv passiv
har/hade legaliseratsupinum aktiv
har/hade legaliseratssupinum passiv
Presens particip
legaliserande
Perfekt particip
en legaliserad + substantiv
ett legaliserat + substantiv
den/det/de legaliserade + substantiv