SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
leva
leva verb levde, levt hellre än levat, pres. lever vara vid liv; äv. bildl.: ​romanens gestalter lever inte; ​leve han! uttr. för hyllning; ​lev väl! en äldre avskedsfras
Finita former
leverpresens aktiv
levs (leves)presens passiv
levepresens konjunktiv
levdepreteritum aktiv
levdespreteritum passiv
levimperativ aktiv
Infinita former
att levainfinitiv aktiv
att levasinfinitiv passiv
har/hade levt (levat)supinum aktiv
har/hade levtssupinum passiv
Presens particip
levande
Perfekt particip
en levd + substantiv
ett levt + substantiv
den/det/de levda + substantiv
leva med leva sig in
Infinita formeratt leva medinfinitiv aktivPresens participmedlevandePerfekt participen medlevd + substantivett medlevt + substantivden/det/de medlevda + substantiv
leva om ägna sig åt nöjen
Infinita formeratt leva ominfinitiv aktivPresens participomlevandePerfekt participen omlevd + substantivett omlevt + substantivden/det/de omlevda + substantiv
leva samman leva samman el. sammanleva (med ngn)
Infinita formeratt leva sammaninfinitiv aktivPresens participsammanlevandePerfekt participen sammanlevd + substantivett sammanlevt + substantivden/det/de sammanlevda + substantiv
leva sig in leva sig in i ngt gå helt upp i ngt
Infinita formeratt leva sig ininfinitiv aktiv
leva upp få nytt liv: ​bad­orterna lever upp på sommarenleva upp till förväntningarna mot­svara förväntningarnagöra slut på: ​han levde snabbt upp hela arvet
Infinita formeratt leva uppinfinitiv aktivPresens participupplevandePerfekt participen upplevd + substantivett upplevt + substantivden/det/de upplevda + substantiv
leva ut släppa alla hämningar
Infinita formeratt leva utinfinitiv aktivPresens participutlevandePerfekt participen utlevd + substantivett utlevt + substantivden/det/de utlevda + substantiv