SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
levandegöra
lev·­ande|­göra verb ‑gjorde, ‑gjort, ‑gjord n. ‑gjort, pres. ‑gör fram­ställa på ett å­skådligt sätt: ​levande­göra ngt el. göra ngt levande
Finita former
levandegörpresens aktiv
levandegörs (levandegöres)presens passiv
levandegjordepreteritum aktiv
levandegjordespreteritum passiv
levandegörimperativ aktiv
Infinita former
att levandegörainfinitiv aktiv
att levandegörasinfinitiv passiv
har/hade levandegjortsupinum aktiv
har/hade levandegjortssupinum passiv
Presens particip
levandegörande
Perfekt particip
en levandegjord + substantiv
ett levandegjort + substantiv
den/det/de levandegjorda + substantiv
den levandegjorde + maskulint substantiv