SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
licenstillverka
lic·­ens|­till·­verka verb ~de ~t licens tillverka
Finita former
licenstillverkarpresens aktiv
licenstillverkaspresens passiv
licenstillverkadepreteritum aktiv
licenstillverkadespreteritum passiv
licenstillverkaimperativ aktiv
Infinita former
att licenstillverkainfinitiv aktiv
att licenstillverkasinfinitiv passiv
har/hade licenstillverkatsupinum aktiv
har/hade licenstillverkatssupinum passiv
Presens particip
licenstillverkande
Perfekt particip
en licenstillverkad + substantiv
ett licenstillverkat + substantiv
den/det/de licenstillverkade + substantiv