SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
licenstillverkning
lic·­ens|­till·­verk·­ning substantiv ~en t.ex. av ett bil­märke
Singular
en licenstillverkningobestämd form
en licenstillverkningsobestämd form genitiv
licenstillverkningenbestämd form
licenstillverkningensbestämd form genitiv