SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
liva
liva verb ~de ~t upp­livamest i äldre tid: ut­öva visst slag av pennalism mot
Finita former
livarpresens aktiv
livaspresens passiv
livadepreteritum aktiv
livadespreteritum passiv
livaimperativ aktiv
Infinita former
att livainfinitiv aktiv
att livasinfinitiv passiv
har/hade livatsupinum aktiv
har/hade livatssupinum passiv
Presens particip
livande
Perfekt particip
en livad + substantiv
ett livat + substantiv
den/det/de livade + substantiv
liva upp pigga upp: ​liva upp el. uppliva ngn
Infinita formeratt liva uppinfinitiv aktivPresens participupplivandePerfekt participen upplivad + substantivett upplivat + substantivden/det/de upplivade + substantiv