SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ljuskänslig
ljus|­känsl·­ig adjektiv ~t ~a till känslig 1,2: ​en ljus­känslig film
Positiv
en ljuskänslig + substantiv
ett ljuskänsligt + substantiv
den/det/de ljuskänsliga + substantiv
den ljuskänslige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de ljuskänsligare + substantiv
Superlativ
är ljuskänsligast
den/det/de ljuskänsligaste + substantiv