SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lämpa
1lämpa substantiv ~n lämpor mest i pl.; ​hovsamhet, varsamhet: ​(upp­nå ngt) med lämpor
Singular
en lämpaobestämd form
en lämpasobestämd form genitiv
lämpanbestämd form
lämpansbestämd form genitiv
Plural
lämporobestämd form
lämporsobestämd form genitiv
lämpornabestämd form
lämpornasbestämd form genitiv
2lämpa verb ~de ~t förflyttaan­passa
Finita former
lämparpresens aktiv
lämpaspresens passiv
lämpadepreteritum aktiv
lämpadespreteritum passiv
lämpaimperativ aktiv
Infinita former
att lämpainfinitiv aktiv
att lämpasinfinitiv passiv
har/hade lämpatsupinum aktiv
har/hade lämpatssupinum passiv
Presens particip
lämpande
Perfekt particip
en lämpad + substantiv
ett lämpat + substantiv
den/det/de lämpade + substantiv
lämpa av lasta av: ​lämpa av skräp
Infinita formeratt lämpa avinfinitiv aktivPresens participavlämpandePerfekt participen avlämpad + substantivett avlämpat + substantivden/det/de avlämpade + substantiv
lämpa sig passa, vara lämplig
Ordform(er)lämpa sig
lämpa över över­lämna: ​lämpa över an­svaret på ngn
Infinita formeratt lämpa överinfinitiv aktivPresens participöverlämpandePerfekt participen överlämpad + substantivett överlämpat + substantivden/det/de överlämpade + substantiv