SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
längd
längd substantiv ~en ~er ut­sträckning i en huvud­riktning i rum el. tidav­långt styckeförteckning över personer: ​röst­längdlängd­hopp​ – Nästan alla sammansättn. med längd- hör till längd 1.
Singular
en längdobestämd form
en längdsobestämd form genitiv
längdenbestämd form
längdensbestämd form genitiv
Plural
längderobestämd form
längdersobestämd form genitiv
längdernabestämd form
längdernasbestämd form genitiv