SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
lärdomshistorisk
lär·­doms|­hist·­or·­isk adjektiv ~t ~a lärdom historisk 1
Positiv
en lärdomshistorisk + substantiv
ett lärdomshistoriskt + substantiv
den/det/de lärdomshistoriska + substantiv