SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mana
mana verb ~de ~t förmana, upp­mana
Finita former
manarpresens aktiv
manaspresens passiv
manadepreteritum aktiv
manadespreteritum passiv
manaimperativ aktiv
Infinita former
att manainfinitiv aktiv
att manasinfinitiv passiv
har/hade manatsupinum aktiv
har/hade manatssupinum passiv
Presens particip
manande
Perfekt particip
en manad + substantiv
ett manat + substantiv
den/det/de manade + substantiv
mana fram mana fram el. frammana minnen
Infinita formeratt mana framinfinitiv aktivPresens participframmanandePerfekt participen frammanad + substantivett frammanat + substantivden/det/de frammanade + substantiv
mana på eggande driva på: ​hon manade på hästen
Infinita formeratt mana påinfinitiv aktivPresens particippåmanandePerfekt participen påmanad + substantivett påmanat + substantivden/det/de påmanade + substantiv