SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mattas
matt·­as verb mattades mattats bli tröttare
Finita former
mattaspresens deponens
mattadespreteritum deponens
mattasimperativ deponens
Infinita former
att mattasinfinitiv deponens
har/hade mattatssupinum deponens
Perfekt particip
en mattad + substantiv
ett mattat + substantiv
den/det/de mattade + substantiv
mattas av bli tröttare: ​de främsta löparna mattades av el. av­mattades
Infinita formeratt mattas avinfinitiv aktivPerfekt participen avmattad + substantivett avmattat + substantivden/det/de avmattade + substantiv