SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
meka
meka hellre än mecka verb ~de ~t ⟨vard.⟩ ut­föra mekanikerarbete; arbeta el. pyssla med motorer el. motor­fordon
Finita former
mekar (meckar)presens aktiv
mekas (meckas)presens passiv
mekade (meckade)preteritum aktiv
mekades (meckades)preteritum passiv
meka (mecka)imperativ aktiv
Infinita former
att meka (mecka)infinitiv aktiv
att mekas (meckas)infinitiv passiv
har/hade mekat (meckat)supinum aktiv
har/hade mekats (meckats)supinum passiv
Presens particip
mekande (meckande)