SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
människa
männ·­iska [män`i∫a] ~n människor el. vard. mänska [män`∫a] ~n mänskor
Singular
en människa (en mänska)obestämd form
en människas (en mänskas)obestämd form genitiv
människan (mänskan)bestämd form
människans (mänskans)bestämd form genitiv
Plural
människor (mänskor)obestämd form
människors (mänskors)obestämd form genitiv
människorna (mänskorna)bestämd form
människornas (mänskornas)bestämd form genitiv