SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
negera
neg·­era [nege´ra] verb ~de ~t förneka, upp­häva, bestrida; ge nekande inne­börd
Finita former
negerarpresens aktiv
negeraspresens passiv
negeradepreteritum aktiv
negeradespreteritum passiv
negeraimperativ aktiv
Infinita former
att negerainfinitiv aktiv
att negerasinfinitiv passiv
har/hade negeratsupinum aktiv
har/hade negeratssupinum passiv
Presens particip
negerande
Perfekt particip
en negerad + substantiv
ett negerat + substantiv
den/det/de negerade + substantiv