SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
negligera
neg·­lig·­era [‑li∫e´ra] verb ~de ~t försumma, strunta i, inte ta hän­syn till
Finita former
negligerarpresens aktiv
negligeraspresens passiv
negligeradepreteritum aktiv
negligeradespreteritum passiv
negligeraimperativ aktiv
Infinita former
att negligerainfinitiv aktiv
att negligerasinfinitiv passiv
har/hade negligeratsupinum aktiv
har/hade negligeratssupinum passiv
Presens particip
negligerande
Perfekt particip
en negligerad + substantiv
ett negligerat + substantiv
den/det/de negligerade + substantiv