SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
negociera
neg·­oci·­era el. neg·­oti·­era verb ~de ~t under­handla, mäklaförmedla lånan­skaffa pengar; diskontera växel
Finita former
negocierar (negotierar)presens aktiv
negocieras (negotieras)presens passiv
negocierade (negotierade)preteritum aktiv
negocierades (negotierades)preteritum passiv
negociera (negotiera)imperativ aktiv
Infinita former
att negociera (negotiera)infinitiv aktiv
att negocieras (negotieras)infinitiv passiv
har/hade negocierat (negotierat)supinum aktiv
har/hade negocierats (negotierats)supinum passiv
Presens particip
negocierande (negotierande)
Perfekt particip
en negocierad (negotierad) + substantiv
ett negocierat (negotierat) + substantiv
den/det/de negocierade (negotierade) + substantiv