SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
nojsa
nojsa verb ~de ~t skämta, leka, skoja: ​nojsa med ngn
Finita former
nojsarpresens aktiv
nojsaspresens passiv
nojsadepreteritum aktiv
nojsadespreteritum passiv
nojsaimperativ aktiv
Infinita former
att nojsainfinitiv aktiv
att nojsasinfinitiv passiv
har/hade nojsatsupinum aktiv
har/hade nojsatssupinum passiv
Presens particip
nojsande