SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
nyansera
ny·­ans·­era verb ~de ~t ge nyanser; fram­ställa el. ut­forma med nyanser; modifiera: ​stats­ministern fick nyansera sitt skarpa ut­talande
Finita former
nyanserarpresens aktiv
nyanseraspresens passiv
nyanseradepreteritum aktiv
nyanseradespreteritum passiv
nyanseraimperativ aktiv
Infinita former
att nyanserainfinitiv aktiv
att nyanserasinfinitiv passiv
har/hade nyanseratsupinum aktiv
har/hade nyanseratssupinum passiv
Presens particip
nyanserande
Perfekt particip
en nyanserad + substantiv
ett nyanserat + substantiv
den/det/de nyanserade + substantiv