SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
någon
någ·­on något några el. vard. nån [nån´] nåt; pl. sällan nåra har någon sett mina glas­ögon?; ​någon annan­stans
Singular
någon (nån)grundform utrum
något (nåt)grundform neutrum
någons (nåns)genitiv utrum
Plural
några (nåra)grundform
någras (nåras)genitiv