SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ockupera
oc·­kup·­era verb ~de ~t besätta med krigs­makt; ta i besittning; ​jfr ockupation
Finita former
ockuperarpresens aktiv
ockuperaspresens passiv
ockuperadepreteritum aktiv
ockuperadespreteritum passiv
ockuperaimperativ aktiv
Infinita former
att ockuperainfinitiv aktiv
att ockuperasinfinitiv passiv
har/hade ockuperatsupinum aktiv
har/hade ockuperatssupinum passiv
Presens particip
ockuperande
Perfekt particip
en ockuperad + substantiv
ett ockuperat + substantiv
den/det/de ockuperade + substantiv