SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ogudaktig
o|­gud·­akt·­ig adjektiv ~t ~a som handlar i strid med Guds vilja
Positiv
en ogudaktig + substantiv
ett ogudaktigt + substantiv
den/det/de ogudaktiga + substantiv
den ogudaktige + maskulint substantiv