SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ogräsbekämpning
o·­gräs|­be·­kämp·­ning substantiv ~en ogräs bekämpning
Singular
en ogräsbekämpningobestämd form
en ogräsbekämpningsobestämd form genitiv
ogräsbekämpningenbestämd form
ogräsbekämpningensbestämd form genitiv