SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
operationalisera
op·­er·­at·ion·­al·­is·­era verb ~de ~t göra operationell, operationellt bestämma
Finita former
operationaliserarpresens aktiv
operationaliseraspresens passiv
operationaliseradepreteritum aktiv
operationaliseradespreteritum passiv
operationaliseraimperativ aktiv
Infinita former
att operationaliserainfinitiv aktiv
att operationaliserasinfinitiv passiv
har/hade operationaliseratsupinum aktiv
har/hade operationaliseratssupinum passiv
Presens particip
operationaliserande
Perfekt particip
en operationaliserad + substantiv
ett operationaliserat + substantiv
den/det/de operationaliserade + substantiv