SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
operationalism
op·­er·­at·ion·­al·­ism [‑is´m] substantiv ~en upp­fattning el. metod som inne­bär att ett begrepps inne­börd bestäms av de procedurer som an­vänts för att etablera begreppet
Singular
en operationalismobestämd form
en operationalismsobestämd form genitiv
operationalismenbestämd form
operationalismensbestämd form genitiv