SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
parodiera
par·­odi·­era verb ~de ~t härma och förlöjliga; förvränga
Finita former
parodierarpresens aktiv
parodieraspresens passiv
parodieradepreteritum aktiv
parodieradespreteritum passiv
parodieraimperativ aktiv
Infinita former
att parodierainfinitiv aktiv
att parodierasinfinitiv passiv
har/hade parodieratsupinum aktiv
har/hade parodieratssupinum passiv
Presens particip
parodierande
Perfekt particip
en parodierad + substantiv
ett parodierat + substantiv
den/det/de parodierade + substantiv